1. Dal Lake, Srinagar

2. Gulmarg, Srinagar

3. Pahalgam

4. Shalimar Bagh, Srinagar

5. Hemis Monastery

6. Jama Masjid, Srinagar

7. Betaab Valley

8. Aru Valley

9. Nishat Bagh, Srinagar

10. Leh Palace