1. Khajuraho Group of Monuments

2. Gwalior Fort

3. Sanchi Stupa

4. Bhimbetka Caves

5. Jabalpur

6. Orchha

7. Kanha National Park

8. Pachmarhi

9. Mandu

9. Mandu